به فروشگاه ما خوش آمدید

سه پایه دوربین و تجهیرات جانبی

سه پایه WT 3540
SOMITA WT3540
تحمل وزن : 3.0kg
حداکثر ارتفاع : 160 سانتی متر
حداقل ارتفاع : 58 سانتی متر
وزن سه پایه : 1190g
۱۸۰,۰۰۰ تومان
WEIFENG WT
(۱)
WT-3560
تحمل وزن : 4kg
حداکثر ارتفاع : 1640mm
حداقل ارتفاع : 640mm
وزن سه پایه : 1620g
۱۷۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1980T
تحمل وزن : 6kg
حداکثر ارتفاع : 1585mm
حداقل ارتفاع : 390mm
وزن سه پایه : 1.62kg
قابلیت صلیبی برای عکس ماکرو
۴۲۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro t660ex
بنرو Benro
(۱)
تحمل وزن : 3.0kg
حداکثر ارتفاع : 145cm
حداقل ارتفاع : 53cm
وزن سه پایه : 1250g
۲۲۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A4580F
تحمل وزن : 25kg
حداکثر ارتفاع : 197cm
حداقل ارتفاع : 37.7cm
وزن سه پایه : 3.1kg
۵۰۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1680TBH0
تحمل وزن : 8.0kg
حداکثر ارتفاع : 150cm
حداقل ارتفاع : 43cm
وزن سه پایه : 1520g
۴۷۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1980F
تحمل وزن : 6 کیلو گرم
حداکثر ارتفاع : 170cm
حداقل ارتفاع : 83cm
وزن سه پایه :1260 گرم
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تک پایه بنرو benro c28t
تحمل وزن : 12kg
حداکثر ارتفاع : 150cm
حداقل ارتفاع : 51cm
وزن سه پایه : 400g
۲۹۵,۰۰۰ تومان
تک پایه بنرو Benro A48T
تحمل وزن : 20kg
حداکثر ارتفاع : 169.5cm
حداقل ارتفاع : 51cm
وزن سه پایه : 800g
۱۷۰,۰۰۰ تومان
سه پایه ونگارد Vanguard Espod CX 204AP
تحمل وزن : 3 کیلو گرم
حداکثر ارتفاع : 160cm
حداقل ارتفاع : 127cm
وزن سه پایه : 1660 گرم
۲۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو A1350Q1
تحمل وزن : 8.0kg
حداکثر ارتفاع : 156cm
حداقل ارتفاع : 39cm
وزن سه پایه : 1600g
۶۲۰,۰۰۰ تومان
WF FT-330
WEIFENG FT-330A
تحمل وزن : 3.0kg
حداکثر ارتفاع : 1340mm
حداقل ارتفاع : 530mm
وزن سه پایه : 860g
۷۵,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro Portable Mefoto A1340Q1
تحمل وزن : 8kg
حداکثر ارتفاع : 159cm
حداقل ارتفاع : 43cm
وزن سه پایه : 1660g
۵,۱۵۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A3580T
بیشینه ی تحمل وزن: 15 کیلوگرم
بیشینه ی ارتفاع: 1.74 متر
جنس: آلومینیوم
وزن سه پایه : 2330 گرم
۴۴۵,۰۰۰ تومان
سه پایه بیک Beike Pro 470 Professional Fluid Panhead
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 154 cm
حداقل ارتفاع : 47 cm
وزن سه پایه :2 kg
۲۵۰,۰۰۰ تومان
سه پایه ونگارد Vanguard ESPOD CX 234AP
تحمل وزن :3.5 kg
حداکثر ارتفاع : 155 cm
حداقل ارتفاع : 52 cm
وزن سه پایه :1.2 kg
۲۶۵,۰۰۰ تومان
سه پایه ونگارد Vanguard Espod CX203 AGH
تحمل وزن :3.5 kg
حداکثر ارتفاع : 155 cm
حداقل ارتفاع : 59 cm
وزن سه پایه :1.7 kg
۱۷۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro BV8
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 160 cm
حداقل ارتفاع : 71 cm
وزن سه پایه : 6.3 kg
۲,۴۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro BV4
تحمل وزن :4 kg
حداکثر ارتفاع : 165 cm
حداقل ارتفاع : 78 cm
وزن سه پایه : 4.6 kg
۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A373FS8
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 161 cm
حداقل ارتفاع : 31 cm
وزن سه پایه : 5 kg
۱,۳۵۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A3573FS6
بنرو Benro
تحمل وزن :6 kg
حداکثر ارتفاع : 186 cm
حداقل ارتفاع : 44 cm
وزن سه پایه : 3.680 kg
۹۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1573FS2
تحمل وزن :2.5 kg
حداکثر ارتفاع : 157 cm
حداقل ارتفاع : 41 cm
وزن سه پایه : 2 kg
۶۲۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A600FHD3
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 172 cm
حداقل ارتفاع : 45 cm
وزن سه پایه : 2.64 kg
۶۳۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A350FHD1
تحمل وزن :4 kg
حداکثر ارتفاع : 144 cm
حداقل ارتفاع : 42 cm
وزن سه پایه : 1.5 kg
۴۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A4580T
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 172 cm
حداقل ارتفاع : 45 cm
وزن سه پایه : 2.640 kg
۵۶۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A373FBS8
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 162 cm
حداقل ارتفاع : 84 cm
وزن سه پایه : 5 kg
۱,۳۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A150FBR0
تحمل وزن :1 kg
حداکثر ارتفاع : 160 cm
حداقل ارتفاع : 41 cm
وزن سه پایه : 1 kg
۲۳۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1682TB0
تحمل وزن :8 kg
حداکثر ارتفاع : 159 cm
حداقل ارتفاع : 44 cm
وزن سه پایه : 1.750 kg
۷۱۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A3580F Classic
تحمل وزن :15 kg
حداکثر ارتفاع : 177 cm
حداقل ارتفاع : 59 cm
وزن سه پایه : 2.4 kg
۴۹۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A1282TV1
تحمل وزن :14 kg
حداکثر ارتفاع : 159 cm
حداقل ارتفاع : 43 cm
وزن سه پایه : 1.79 kg
۸۳۰,۰۰۰ تومان
سه پایه بنرو Benro A2573TS4
تحمل وزن :4 kg
حداکثر ارتفاع : 171 cm
حداقل ارتفاع : 79 cm
وزن سه پایه : 2.63 kg
۸۲۰,۰۰۰ تومان
تک پایه بنرو Benro C38F
تحمل وزن :18 kg
حداکثر ارتفاع : 151 cm
حداقل ارتفاع : 51 cm
وزن سه پایه : 0.5 kg
۳۲۰,۰۰۰ تومان
تک پایه بنرو Benro A48F
تحمل وزن : 4 kg
حداکثر ارتفاع : 171 cm
حداقل ارتفاع : 63 cm
وزن سه پایه : 1.4 kg
۱۷۵,۰۰۰ تومان
پن هد بنرو Benro DJ80
پن هد سه پایه بنرو
تحمل وزن 2.5 کیلو گرم
وزن 0.3 کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پن هد بنرو Benro HD1
پن هد سه پایه بنرو
تحمل وزن 5 کیلو گرم
وزن 0.5 کیلوگرم
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پایه میمون Polaroid Mount Monkey
پولاروید Polaroid
پایه میمون پولاروید Cube HD
۶۹,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick M50
حداکثر ارتفاع : 130.8cm
حداقل ارتفاع : 32.5cm
وزن سه پایه :0.21kg
۱۳۰,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick M40
تحمل وزن : 4kg
حداکثر ارتفاع : 143.5cm
حداقل ارتفاع : 42cm
وزن سه پایه :0.22kg
۱۰۰,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick L50
حداکثر ارتفاع : 155cm
حداقل ارتفاع : 37cm
وزن سه پایه :0.29kg
۱۳۰,۰۰۰ تومان
سه پایه دالی ولبون Velbon DL-11 Tripod Dolly
تحمل وزن : 3kg
حداکثر ارتفاع : 48cm
وزن سه پایه : 1.1kg
۳۰۰,۰۰۰ تومان
تک پایه - مونوپاد ریموت دار monopod
(۳)
مونوپاد ریموت دار
افزایش ارتفاع از ۲۴ تا ۱۰۰ سانتیمتر
بیشینه وزن قابل تحمل ۵۰۰ گرم
تهیه شده از استیل ضد زنگ
وزن ۱۶۰ گرم
مخصوص IOS و اندروید
۲۳,۰۰۰ تومان
هد ویدیویی بنرو Benro S8 Video Head
تحمل وزن : 8 کیلوگرم
قفل های مجزای پن و تیلت
قفل ایمن آزاد سازی سریع صفحه
مجهز به حباب تراز سازی
۷۴۰,۰۰۰ تومان
هد ویدیویی بنرو Benro S6 Video Head
تحمل وزن :6 کیلوگرم
مجهز به سیستم وزنه ی تعادل Posi-Step
مجهز به سیستم کنترل شیب متغیر
قفل های مجزای پن و تیلت
۴۵۰,۰۰۰ تومان
هد ویدیویی بنرو Benro S4 Video Head
تحمل وزن 4 کیلو گرم
قفل های مجزای پن و تیلت
قفل ایمن آزاد سازی سریع صفحه
مجهز به حباب تراز سازی
۳۷۰,۰۰۰ تومان
هد ویدیویی بنرو Benro S2 Video Head
تحمل وزن : 2.5 کیلوگرم
قفل های مجزای پن و تیلت
قفل ایمن آزاد سازی سریع صفحه
مجهز به حباب تراز سازی
۲۳۰,۰۰۰ تومان
پن هد سه پایه Benro Tripod Head PH60
هد سه پایه بنرو
دارای تحمل وزن 4 کیلو گرم
وزن 440 گرم
۱۵۰,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon RUP-L40
حداکثر ارتفاع : 158.4cm
حداقل ارتفاع : 48.6cm
وزن سه پایه :360g
۱۲۵,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick V50
حداکثر ارتفاع : 155cm
حداقل ارتفاع : 37.5cm
وزن سه پایه :355g
۱۳۵,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick R50
حداکثر ارتفاع : 155cm
حداقل ارتفاع : 38.6cm
وزن سه پایه :435g
۱۸۵,۰۰۰ تومان
تک پایه ولبون Velbon Ultra Stick M53Q
حداکثر ارتفاع : 138cm
حداقل ارتفاع : 37cm
وزن سه پایه :360g
تحمل وزن: 1.5kg
۲۴۰,۰۰۰ تومان
سه پایه ولبون Velbon EX-330Q
تحمل وزن : 2kg
حداکثر ارتفاع : 146.1cm
حداقل ارتفاع : 41.9cm
وزن سه پایه : 0.9kg
۱۶۵,۰۰۰ تومان
سه پایه ولبون Velbon EX-330
تحمل وزن : 2kg
حداکثر ارتفاع : 145.5cm
حداقل ارتفاع : 49.5cm
وزن سه پایه : 0.8kg
۱۵۰,۰۰۰ تومان
سه پایه ولبون Velbon EX-230
تحمل وزن : 2kg
حداکثر ارتفاع : 122cm
حداقل ارتفاع : 42cm
وزن سه پایه : 0.7kg
۱۰۰,۰۰۰ تومان
سه پایه ولبون Velbon CX-888
تحمل وزن : 3kg
حداکثر ارتفاع : 145cm
حداقل ارتفاع : 48cm
وزن سه پایه : 1.3kg
۱۶۰,۰۰۰ تومان
پایه نگهدارنده تک پایه بنرو Benro VT2 3-Leg Base
حداکثر ارتفاع : 6.1 سانتیمتر
وزن:0.37 کیلوگرم
۱۲۰,۰۰۰ تومان
هد گیمبال بنرو Benro GH3 gimbal head
قطر محور نصب : 56 میلیمتر
تحمل وزن : 25 کیلوگرم
وزن هد : 1760 گرم
۱,۲۵۰,۰۰۰ تومان
پن هد بنرو Benro HD2 Ballhead
پن هد سه پایه بنرو
تحمل وزن 8 کیلو گرم
وزن 0.84 کیلوگرم
۲۸۰,۰۰۰ تومان
بال هد بنرو Benro BH0 Ballhead
بنرو Benro
تحمل وزن : 4 کیلوگرم
سایزی کوچک و مسافرتی
قفل تنظیم تک لمسی
صفحه آزادسازی سریع با پوشش مالشی
سیستم آزادسازی سریع دو زمانه
وزن: 200 گرم
۱۸۵,۰۰۰ تومان
بال هد بنرو Benro B0 Ballhead
مجهز به دستگیره تنظیم و قفل جداگانه
بدنه ای از جنس آلیاژ منیزیم
تحمل وزن : 8 کیلوگرم
وزن بدنه : 290 گرم
۲۹۰,۰۰۰ تومان
مونوپاد سلفی بنرو Benro MK10
حداکثر ارتفاع : 85cm
حداقل ارتفاع : 19.5cm
وزن سه پایه : 120g
مجهز به ریموت بلوتوث
مجهز به پایه نصب برای دوربین های GoPro
۶۰,۰۰۰ تومان
صفحه ۱ از ۲ ۲ بعدی »