سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!

مقالات

بیت(Bit)

فدایی  ۱۳۸۷/۱۱/۰۳
کوچکترین واحد اطلاعات در  کامپیوتر   بیت نام دارد که ارزش آن برابر است با  "0" یا "1" که در واقع این مقدار با یکی از میلیون ها سوئیچ در حالت های "ON" و یا "OFF" قابل تطبیق می باشد.
به توضیحات زیر توجه کنید:
 
در یک تصویر 1 بیتی  می توان ارزش باینری "0" را برابر با سیاه و ارزش باینری "1" را برابر با سفید در نظر گرفت.
 
 یک تصویر 2 بیتی که می تواند دارای 2^2=4  درجه رنگ  باشد : 00 (سیاه)، 01 (خاکستری)، 01 (خاکستری)، 11 (سفید(
 
یک تصویر 8 بیتی که می تواند  برابر با 2^8=256   درجه رنگ داشته باشد : که از مقدار 00000000  (0) تا مقدار 11111111 (255) قابل تنظیم است.
 
غالبا تصاویر JPEG   شامل تصاویر 24  بیتی می شود به این تر تیب که در این تصاویر هر 8 بیت در 3 کانال رنگ ذخیره شده و بنابر این امکان ایجاد 256*256*256 = 16.7 میلیون رنگ وجود خواهد داشت.
 
فرمت 32 بیتی با ممیز  شناور (برای کاربران حرفه ای):
 
در مبحث سنسور های خطی مشاهده می کنید که به منظور نشان دادن درجه های روشنایی بیشتر از نصف درجه های رنگ  بکار گرفته می شود.به این ترتیب در یک تصویر 16  بیتی تنها 16  درجه رنگی می تواند درجات تاریکی را در یک تصویر 12   بیتی نمایش دهد، این در حالی است که برای نشان دادن درجات روشنایی از 32,768   درجه رنگی استفاده می شود.این موضوع با قابلیت دید انسان که حساسیت بیشتری  به جزئیات تیره تصویر نسبت به جزئیات روشن آن دارد مغایر خواهد بود.در یک تصویر 32  بیتی درجه های رنگ بیشتری ایجاد خواهد شد اما همان حالت  نا متناسب در نشان دادن درجات روشنایی  وجود خواهد داشت.در فرمت 32 بیتی با ممیز شناور با توجه به استفاده کارآمد از آن 32  بیت این مشکل مرتفع خواهد شد.
به جای استفاده از 32  بیت به منظور نشان دادن  عدد کامل  4,294,967,296 به این صورت خواهد بود که 28  بیت در  کسر ، 8  بیت به عنوان نما و 1 بیت هم به عنوان نشانه در نظر گرفته می شود.
 
اگر V = (-1)^S * 1.F * 2 ^ (E-127) باشد آنگاه:
S= نشانه، ار یک بیت استفاده کرده که می تواند دارای دو ارزش احتمالی  باشد
F=کسر، از 32  بیت استفاده کرده که می تواند دارای 8,388,608   ارزش احتمالی باشد.
E= توان، از 8  بیت استفاده کرده که میتواند دارای 256  ارزش احتمالی باشد.
 
به این ترتیب در واقع این اختیار به شما داده می شود  تا به تعداد نا محدودی از درجات رنگ را در دو حالت "0" و "1" و بیش از 8  میلیون درجه رنگ در دو حالت "1" و "2" و همچنین 128   درجه رنگ بین درجات "65,534" و "65,535"  برسید که البته با دید انسان بسیار هماهنگ تر از تصاویر 32  بیتی می باشد.به دلیل امکان ذخیره سازی اعداد کوچک  ، فرمت 32 بیتی با ممیز شناور این امکان را به شما خواهد داد تا قادر به ذخیره سازی گستره دینامیکی نامحدودی باشید.
        
برای نظر دادن ابتدا باید به سیستم وارد شوید. برای ورود به سیستم روی کلید زیر کلیک کنید.