سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
مود ماکرو
Shooting at close range (macro)

Macro

مود ماکرو :

شما می توانید به صورت کاملا بسته و یا نزدیک از سوژه هائی همچون گل ها و یا اشیائ کوچک عکس بگیرید.

Macro

فاصله عکس برداری ماکرو :

Shooting distance

 

Digital Macro

ماکرو دیجیتال :

این مود به شما کمک می کند تا از سوژه هائی که بین 5 تا 30 سانتیمتری لنز قرار دارند عکسی بسته و کاملا شفاف بگیرید.

Digital Macro

 

Super Macro

سوپر ماکرو :

شما می توانید از حالت ماکرو استاندارد بیشتر به دوربین نزدیک شوید و با قرار دادن مود دوربین بر روی این حالت از سوژه های زیر 10 سانتیمتر تا 0 سانتیمتر عکسی کاملا شفاف بگیرید.

Super Macro

 

Tip

شما توسط این مود می توانید از سوژه های با فاصله 0 سانتیمتر به دوربین با فوکوس دقیق عکس بگیرید.