سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
مود تنظیمات دستی
Shooting by selecting settings yourself

شما می توانید از سوژه های مختلف طبق سلیقه و روش خودتان با تغییر سرعت شاتر و دیاف عکس بگیرید.

You can shoot subjects as you like by changing settings such as exposure or aperture.

  • شما از بین حالتهای Auto و High ISO Auto می توانید انتخاب کنید.

Program AE

در این حالت دوربین سرعت شاتر و دیاف را برای تنظیم روشنایی عکس به صورت اتوماتیک تنظیم می کند .

Program AE

Tip

وقتی تنظیم نور توسط دوربین نتواند به خوبی انجام شود ، هنگام فشردن دکمه شاتر سرعت شاتر و دیاف بر روی صفحه نمایش شروع به چشمک زدن می کند . که در این صورت یکی از روشهای زیر میتواند حالت چشمک زن را غیر فعال کند (شرایط نور مناسب عکس را تنظیم کند.)
  • استفاده کردن از فلاش
  • تغییر سرعت ایزو
  • فعال کردن فیلتر ND

* بعضی از مدلهای دوربین دیجیتال فاقد این منو می باشند ، برای اطلاعات بیشتر به دفترچه دوربین رجوع کنید.

Aperture-Value AE

aperature یا دهانه دیاف میزان نور عبوری از لنز را تنظیم می کند . هنگامی که دیاف را شما انتخاب می کنید دوربین سرعت شاتر را بر اساس میزان نور عبوری جهت یک عکس متعادل انتخاب میکند.

Aperture-Value AE

 

Shutter-Priority AE

هنگامی که شما سرعت شاتر را انتخاب می کنید دوربین میزان دیاف را به صورت اتوماتیک برای تنظیم نور عکس انتخاب می کند. سرعت شاتر بالا شما را برای عکس گرفتن آنی از سوژه های متحرک کمک می کند. و هنگام پایین آوردن سرعت شاتر یک حالت دنباله دار در عکس ایجاد می شود و به شما کمک میکند بدون فلاش در شرایط تاریک، عکس روشنی بگیرید.

Shutter-Priority AE

Shutter-Priority AE

 

Manual Exposure

  Manual Exposure) M) :

میزان دیاف و سرعت شاتر به صورت دستی تنظیم می شود.

Manual Exposure

 

Registering custom settings
 

 Custom ) C):

در این مود می شود تنظیمات تکراری و معمول خود را انجام بدهید.

Custom