سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
عکاسی از سوژه های متحرک
Shooting people and pets

معمولا دور و اطراف ما سوژه های متحرک و زیادی برای عکس گرفتن وجو دارند که برای گرفتن یک عکس بدون نقص و شفاف نیاز به ابزارها و مهارت خاصی می باشد که معمولا این مهارتها به صورت اتوماتیک در دوربین تعبیه شده.

Portrait

مود عکاسی از چهره :

این مود تصویری صاف و شفاف از چهره افراد خانواده به ما ارائه می دهد.

Portrait

Tip

شما می توانید از چند چهره به صورت تمیز و شفاف عکس بگیرید در صورتی که دوربین شما از تکنولوژی DigicIII برخوردار باشد. در این صورت سیستم تشخیص چهره دوربین به صورت اتوماتیک تمام چهره های موجود در کادر را تشخیص می دهد و فوکوس و تنظیم نور آنها را به صورت تمام خودکار انجام می دهد.

کارکرد سیستم تشخیص چهره :

Portrait

Kids&Pets

مود عکاسی از کودکان و حیوانات :

شما می توانید از موضوعاتی چون حیوانات و کودکانی که حرکات سریعی دارند و معمولا تصویر ثبت شده از آنها تار وغیر واضح می باشد از طریق این مود عکس بگیرید. بدون اینکه عکس تار شود.

Tip

  • در این حالت شما می توانید تاثیرات حرکت سوژه یا تکان خوردن دوربین را جبران کنید.*1

  • شما به راحتی می توانید از سوژه های متحرک عکس بگیرید. به این خاطر که دوربین به صورت خودکار تنظیمات مناسب را انجام می دهد.*2

1* در شرایک کم نور و تاریک سرعت ایزوی دوربین ممکن است بیشتر شود  و نویز عکس افزایش یابد.

2* پیشنهاد می شود که فاصله دوربین از سوژه مورد نظر، از 1 متر بیشتر باشد.

Shooting moving subjects

مود ورزشی :

شما می تواند به صورت پیاپی با فوکوس اتوماتیک عکس بگیرید. که این مود برای سوژه ای متحرک بسیار مفید می باشد.

Sports

Sports
سوژه هایی با حرکت سریع

Sports