» لنز دوربین » لنزهای سونی

لنزهای سونی

لنز سونی Sony Sonnar 55mm f/1.8 ZA Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E 50mm f/1.8 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 90mm f/2.8 Macro G OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 70-200mm f/2.8 G SSM II Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E 55-210mm f/4.5-6.3 OSS 
Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 85mm f/1.8 Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 70-200mm f/4.0 G OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 85mm f/1.4 GM Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 70-200mm f/2.8 GM OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E 18-55mm f/3.5-5.6 Zoom Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony Vario-Tessar 16-70mm f/4 ZA OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E PZ 18-105mm f/4 G OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 24-240mm f/3.5-6.3 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony Vario-Tessar  24-70mm f/4 ZA OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E PZ 18-200mm f/3.5-6.3 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE PZ 28-135mm f/4 G OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 24-70mm f/2.8 GM Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 30mm f/3.5 Macro Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony E16mm f/2.8  Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony Sonnar FE 35mm f/2.8 ZA Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 24mm f/1.8 ZA Sonnar Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony DT 11-18mm f/4.5-5.6 Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 28mm f/2 Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 10-18mm f/4 OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony 16-35mm f/4 ZA OSS Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
لنز سونی Sony FE 35mm f/1.4 ZA Lens
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید