سبد خرید
سبد خرید شما خالی است!
نیکاسون/محصولات - جستجوی موضوعی

محصولات - جستجوی موضوعی | دوربین عکاسی کداک

کداک KODAK Z1485
کداک KODAK

386

۱ رای
رزولوشن14 مگاپیکسل
زوم اپتیک 5X
مانیتور 2.5 اینچ
کداک KODAK Z915
کداک KODAK

387

۱ رای
رزولوشن 10 مگاپیکسل
زوم اپتیک 10x
مانیتور 2.5 اینچ
کداک Kodak M883
کداک KODAK

275

۱ رای
رزولوشن 8 مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 3 اینچ
کداک Kodak V1273
کداک KODAK

273

۱ رای
رزولوشن12 مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 3 اینچ
کداک Kodak Z1275
کداک KODAK

274

۱ رای
رزولوشن 12 مگا پیکسل
زوم اپتیک 5x
مانیتور 2.5اینچ
کداک Kodak M1033
کداک KODAK

272

۱ رای
رزولوشن 10 مگا پیکسل
زوم اپتیک3x
مانیتور 3 اینچ
کداک Kodak M863
کداک KODAK

270

۱ رای
رزولوشن 8 مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 2.7 اینچ
کداک Kodak Z1012 IS
کداک KODAK

271

۱ رای
رزولوشن10 مگا پیکسل
زوم اپتیک 12x
مانیتور 2.5 اینچ
کداک Kodak M1063
کداک KODAK

269

۱ رای
رزولوشن 10مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 2.7 اینچ
کداک Kodak C813
کداک KODAK

189

۱ رای
رزولوشن 8 مگا پیکسل
زوم اپتیک3x
مانیتور2.4 اینچ
کداک Kodak ZD - 710
کداک KODAK

188

۱ رای
رزولوشن7مگا پیکسل
زوم اپتیک 10x
مانیتور 2.5 اینچ
Kodak  V1253
کداک KODAK

185

۲ رای
رزولوشن 12 مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 3اینچ
کداک Kodak M763
کداک KODAK

183

۱ رای
رزولوشن7مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 2.7 اینچ
کداک Kodak Z8612 IS
کداک KODAK

180

۱ رای
رزولوشن8 مگا پیکسل
زوم اپتیک 12x
مانیتور 2.5 اینچ