» دوربین عکاسی » دوربین عکاسی کاسیو

فروش ویژه وسط 4

دوربین عکاسی کاسیو

کاسیو Casio EX - ZR1200

1743

(۱ رای)
رزولوشن 16 مگا پیکسل
زوم اپتیک25x
مانیتور 3 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو Casio EX - ZR20

1742

(۱ رای)
رزولوشن 16 مگا پیکسل
زوم اپتیک8x
مانیتور 3 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو CASIO S12

430

(۱ رای)
رزولوشن 12 مگاپیکسل
زوم اپتیک 3X
مانیتور 2.7 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو CASIO Z29

427

(۱ رای)
رزولوشن 10 مگاپیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 2.7 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو CASIO Z400

428

(۱ رای)
رزولوشن 12 مگاپیکسل
زوم اپتیک 4X
مانیتور 3 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو CASIO Z270

429

(۱ رای)
رزولوشن 10 مگاپیکسل
زوم اپتیک 4x
مانیتور 2.7 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو CASIO H10

426

(۱ رای)
رزولوشن 12 مگاپیکسل
زوم اپتیک 10X
مانیتور 3 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو Casio EX - Z8

187

(۱ رای)
رزولوشن 8 مگا پیکسل
زوم اپتیک3x
مانیتور 2.6 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
Casio  EX - V7

186

(۱ رای)
رزولوشن 7 مگا پیکسل
زوم اپتیک 7X
مانیتور 2.5 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
Casio EX - S880

181

(۱ رای)
دوربین عکاسی کاسیو
Casio EX - S880
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو Casio EX -S880

182

(۱ رای)
رزولوشن 8 مگا پیکسل
زوم اپتیک 3x
مانیتور 2.8 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو Casio EX - Z200

179

(۱ رای)
رزولوشن 10 مگا پیکسل
زوم اپتیک4x
مانیتور 2.7 اینچ
ساخت ژاپن
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود
کاسیو Casio EX- S10

178

(۱ رای)
رزولوشن 10 مگا پیکسل
زوم اپتیک3x
مانیتور 2.7 اینچ
برای اطلاع از قیمت تماس حاصل فرمائید
ناموجود